Запознайте се с Рафаил

Запознайте се с Рафаил

Име: Рафаил

Раса: Архангел

Род: Син е  на Създателя

Родно място: Рая

Положение:

Магия:

  • Енергиен лъч
  • Окултни знания
  • Бойно изкуство
  • Телепортация
  • Емпатия
  • Може да лекува хора, животни и свръхестествени същества

Образование: Още със създаването си, Рафаил има разум и знае всички тайни на света.

Оръжие: Сребърен меч, изработен от Азазел, с който по-късно го затваря.

Мотивация:

Характер:

Какво желае: Да предотврати надигащата се война.

Какво мрази: Изгонените си братя.

От какво се страхува: Че Предсказанието ще се сбъдне и Луцифер ще спечели войната.

Интересен факт:

Цитат:

"Това ли ти е болката? – продума накрая Рафаил. – Че, докато Велзевузий те е чукал, ние сме наблюдавали? Кажи ми какво ще стане, ако забременееш с детето му? Ще родиш следващото изчадие от рода Хейлис ли?“

Рафаил, „Кралицата на Подземния свят“трета книга от поредицата "Огън и злато"